برندینگ

برندسازی یا برندینگ


برندسازی یا برندینگ دانشی است که با برتری دادن به یک نام تجاری یا برند باعث افزایش اعتبار و شهرت آن برند در بازار رقابت می شود، اعتبار و شهرت یک برند به طورمستقیم می تواند منجر به فروش بیشتر و قیمت گرانتر محصولات وخدمات شود. به طورکلی برندینگ فرآیندی است که در طی آن به جایگاه احساسی و عاطفی یک محصول افزوده می گردد وبه سخنی دیگر روش هوشمندانه تجارت و تولید ثروت است.

ضرورت برند سازی


با توجه به حرکت جوامع مصرفی به سمت مدگرایی، دراختیار داشتن برند یا نام های تجاری معتبر یکی از راه های ایجاد تمایز و شخصیت به شمار می رود. درعمل برندینگ تفاوت های شما با شرکت های دیگر را مشخص می کند.

خدمات ارائه شده توسط شرکت گیتی افروز در این زمینه عبارتند از:

• ایجاد بهترین نام تجاری و بازاریابی استراتژی
• طراحی لوگو و ایجاد هویت بصری برند
• تقویت برند و افزایش نفوذ برند در اذهان
• تدوین محتوا و روشهای ارتقا برند
• استراتژی راهبردی برند
• پیاده سازی و رشد نام تجاری بصورت کمپین های تبلیغاتی آفلاین و آنلاین
• مشاوره و احرای Web Branding
• تحقیقات بازار و مشاوره بازاریابی مبتنی بر برند