Skip to main content
لوگو شرکت آریا سولار
  • لوگو شرکت آریا سولار
توضیحات پروژه

این شرکت در زمینه تولید و فروش صفحات خورشیدی فعالیت دارد. در این طرح با استفاده از شکل خورشید و چرخ دنده که نشان دهنده صنعت می باشد طراحی شده است

جزئیات پروژه