Skip to main content
لوگو ارومیه
  • لوگو ارومیه
توضیحات پروژه

طرح این لوگو متشکل از کلمه ارومیه و حرف M در وسط آن از شکل کوه تشکیل شده است. دلیل استفاده از کوه در این طرح بخاطر موقعیت جغرافیایی کوهستانی شهرستان ارومیه می باشد همچنین خود کوه نشانه استقامت است

جزئیات پروژه