Skip to main content
اپلیکیشن p90x
  • اپلیکیشن p90x
توضیحات پروژه

اپلیکیشن p90x یا مجموعه تمرینات بدنسازی برنامه ای است که کاربران می توانند در کنار فعالیت های روزمره در خانه نیز ورزش کنند.

این اپلیکیشن مناسب کسانی است که فرصت رفتن به محیط های ورزشی را ندارند.

 p90x سعی کرده است که با ارائه تمرینات منظم و موثر همراه با مربیان مطرح در این رشته کمکی باشد برای کسانی که می خواهند ورزش بدنسازی را به صورت حرفه ای انجام دهند

جزئیات پروژه