نرم افزار جامع ۱۷۰۲۵

مدیریت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون

مبتنی بر کلیه اصول، الزامات و فرآیندهای استاندارد مدیریت آزمایشگاه 17025 ویرایش 2017

یکپارچه سازی نرم افزار جامع 17025 گیتا با دیگر برنامه های مدیریتی و اجرایی از قبیل مدیریت تولید، مدیریت منـابع انسانی، مدیریت ایــمنی و بهداشت محـیط، مدیریت پـرمیت و حتی برنامه هایی که از تولیدات ما نمی باشد و در سازمان از آنها استفاده می شود؛

از تخصص های ویژه شرکت دانش بنیان فناوران گیتی افروز است.
طراحی و سفارشی سازی براساس

تحقیق و نیازسنجی مشتری

با توجه به بهره گیری سازمانها، مراکزتحقیقاتی، کارخانجات، آزمایشگاه های همکار با دامنه تنوع گوناگون از استاندارد 17025، سفارشی سازی الزام اولیه و مهم در نرم افزار جامع 17025 گیتا می باشد.

تیم تحقیق استاندارد گیتی افروز، علاوه برنیازسنجی مشتری با علم بر آگاهی از اصول استاندارد 17025 و علوم فن آوری و تکنولوژی روز دنیا، با تکیه بر طراحی منعطف نرم افزار در خدمت سازمانهای گوناگون می باشد.

در نرم افزار جامع مدیریت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 17025 گیتا، کلیه فرم های گردشی، اجرایی، مدیریتی، پایش ها، چک لیست ها براساس فرآیندهای مختص به سازمان شما طراحی و اجرا می گردد.
با سفارشی سازی سازمانی 17025، فرآیند گردش در کارتابلها به صورت هوشمند و بدون نیاز به سند فیزیکی فرم ها، بلافاصله پس از اتمام وظیفه طبق تعریف مسیر و تنها با یک کلیک، به طور خودکار به مسیر بعدی رسیده و به شخص گیرنده در مسیر و همراه با یادآور چک کردن کارتابل، انجام وظیفه ارسال می شود.

بهترین راهکار برای کاهش مصرف کاغذ در مستندسازی، کنترل مستندات و آرشیو، استفاده از نرم افزارهای سازمانی می باشد. نرم افزار جامع 17025 توانسته علاوه بر تحقق این راهکار در استقرار استاندارد 17025، خطای انسانی را به حداقل ممکن رسانده و بیش از 75% در صرف انرژی پرسنلی و زمان صرفه جویی نماید.

نرم افزار جامع مدیریت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون 17025 گیتا، اصولی ترین راهکار برای حفظ محرمانگی و ایجاد دسترسی براساس تعهدات، وظایف و مسئولیتها می باشد.
لازم به ذکر است رعایت این اصول با توجه به تاکید اهمیت آن در استاندارد 17025، در استفرار سنتی (مستندات کاغذی) امکان پذیر نمی باشد.

ماژول های نرم افزار 17025 گیتا

کاربران

پنل اختصاصی برای کاربران (پرسنل، مشتریان، تامین کنندگان و پیمانکاران همکار)

ممیزی

برنامه ریزی، چک لیست و نتیجه ارزیابی ممیزی

بانک دانش

کتابخانه مستندات، مقالات و کتب تخصصی

داشبورد

رفع نیازهای آنی و لحظه ای در نرم افزار

تجهیزات و مواد

بانک تجهیزات و مواد با قابلیت انبار مواد و بازه کالیبراسیون

ارزیابی

فرآیند گردشی ارزیابی و رتبه بندی ارزشی

آموزش

نیازسنجی آموزشی، برگزاری آموزش و آزمون، ارائه گواهینامه، آرشیو گواهینامه پرسنلی

مالی

انجام کلیه امور مالی مربوط به آزمایشگاه

شکایت

قابلیت رد و یا بررسی گردشی و اجرایی جهت رضایت مشتری و بهبود سیستم

نظرسنجی

شروع نظرسنجی، پیشنهاد و انتقاد از کاربران و گردش اجرایی جهت بهبود لازم

قرارداد

عقد آنلاین کلیه قراردادها و آلارم تاریخ تمدید به طرفین و مسئول قراردادها

صورتجلسه

ابلاغ کلیه اقدامات، مصوبات، مذاکرات و تصمیمات جهت گردش فرآیند اجرایی

مدیریت ریسک

کنترل ریسک در کلیه بخش ها با فرآیند گزارش و پیگیری تا نتیجه به صورت هوشمند

بهبود مداوم

بازنگری مدیریت و گردش روند اجرایی ارائه راهکارهای بهبود و پیشرفت مداوم سیستم

اقدام اصلاحی/پیشگیرانه

روند گردش اجرایی و عملیاتی جهت اصلاح و پیشگیری از مشکلات توسط کمیته بهبود ارزیابی فرصت و اثربخشی

عدم انطباق

گزارش کلیه عدم انطباق از بخش ها و فرآیندهای مختلف و بررسی و بهبود

ویژه آزمایشگاه های مهندسی پزشکی

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای صنایع مهندسی پزشکی

ویژه آزمایشگاه های نساجی و چرم

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای صنایع نساجی و چرم

ویژه آزمایشگاه های کالیبراسیون

سفارشی سازی شده با فرآیندهای آزمونهای کالیبراسیون

ویژه آزمایشگاه های ساختمانی و معدنی

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای صنایع ساختمان و معدن

ویژه آزمایشگاه های شیمی و پتروشیمی

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای صنایع شیمی و پتروشیمی

ویژه آزمایشگاه های غذایی و کشاورزی

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای صنایع غذایی و کشاورزی

ویژه آزمایشگاه های بسته بندی و سلولزی

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای صنایع بسته بندی و سلولزی

ویژه آزمایشگاه های بیولوژی و میکروبیولوژی

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای بیولوژی و میکروبیولوژی

ویژه آزمایشگاه های خودرو و نیروی محرکه

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای صنایع خودرو و نیروی محرکه

ویژه آزمایشگاه های فلزات گرانبها

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای اوزان، مقیاس و فلزات گرانبها

ویژه آزمایشگاه های مکانیک و فلزشناسی

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای صنایع مکانیک و فلزشناسی

ویژه آزمایشگاه های برق و الکترونیک

سفارشی سازی شده با فرایندهای آزمونهای برق و الکترونیک