تجزیه و تحلیل حرفه ای اطلاعات در چهار مرحله

یکپارچه سازی داده ها


اگر چندین پایگاه داده دارید و داده های شما در برنامه های کاربردی خارجی و یا در تعداد نامحدودی از صفحات ذخیره شده است، نیاز ضروری به مدیریت صحیح این داده ها دارید. هدف ما ارائه راهی آسان جهت جمع آوری، ترکیب و دسترسی به تمام داده ها از یک مکان واحد است. با استفاده از پورتال OPI این دسترسی در عرض چند دقیقه برایتان ممکن خواهد بود، بنابراین نیازی به دستکاری و یا بازسازی اطلاعات نخواهید داشت. همچنین امنیت اطلاعاتتان تضمین شده و کنترل کاملی بر کل داده های خود خواهید داشت.

کاوش و درک داده ها


پورتال OPI کاوش و درک کامل هرگونه اطلاعات و داده ها را آسان کرده است. این ابزار جامع امکان جابه جایی داده ها را جهت آنالیز و نمایش آن در انواع نمودارها و جداول مانند نمودارهای خطی، آمارگیری، نقشه های جغرافیایی و … فراهم میکند. با امکان به کارگیری طیف وسیعی از ابزارهای موجود میتوانید داده های خود را مورد کنکاش و بررسی قرار داده، شناخت کافی از داده های خود به دست اورده و از انواع نمودارها برای نمایش اطلاعات خود استفاده نمایید.

نظارت و کنترل داده ها


شناخت تمام لایه های اطلاعاتی موجود مستلزم داشبوردهای تعاملی است. داشبوردهای OPI دسترسی و نظارت بر مهمترین اطلاعات را در یک نگاه قبل از عمل فراهم میکند. با استفاده از این پورتال هنگام نیاز و در هر مکانی میتوانید به داده های خود دسترسی داشته باشید. تمام داشبوردها قابل تنظیم بوده و قادر هستید که بر معیارهای متناسب با الزامات کسب و کار خود نظارت و کنترل کاملی داشته باشید.

به اشتراک گذاری داده ها


در سراسر شرکت شما افرادی با نظرات متفاوت درباره نحوه پیشروی امور وجود دارد. با برقراری ارتباط کارامد و به اشتراک گذاری موثر اطلاعات مرتبط برای پرسنل خود این موضوع به راحتی قابل اجتناب است. استفاده از پورتال OPI آسان بوده و تقریبا همه افراد قادر به استفاده از آن هستند. میتوانید بخشی را برای ارائه گزارش های فردی ایجاد کرده و اجازه دسترسی هرفرد را تنها به داده های خاص تعیین شده ایجاد نمایید.