آموزش SPSS

آموزش SPSS

ارتباط با ما


با پیشرفت علم و تکنولوژی، استفاده از روش های آماری در اکثر علوم مورد توجه قرار گرفته است. نرم افزار SPSS یکی از نرم افزارهای آماری می باشد که به علت سادگی و سایر خصوصیات بارز و مهم آن جزو پرکاربردترین نرم افزارهای آماری می باشد.

سرفصل های دوره آموزش Spss

 • آشنایی با spss
 • اصول اولیه در spss
 • کار با پرونده داده ها در spss
 • کار با دهنده ها در spss
 • نمودارها در spss
 • توصیف داده ها و متغیرها در spss
 • آمار توصیفی یک متغیره برای متغیرهای کمی و کیفی
 • آزمون های تی در spss
 • تحلیل واریانس یک و چند متغیره
 • روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل ممیزی
 • روش های مقیاسی سازی
 • روش های غیر پارامتریک
 • و…

پروژه نهایی دوره

برای یادگیری بهتر و کارآمدتر، چندین پروژه طی دوره با فراگیران کار خواهد شد، به عنوان مثال برای هر قسمت به صورت جداگانه مدل های مقالات به عنوان پروژه پایانی مطرح می شود.