آموزش برنامه نویسی #c

این دوره برای افرادی در نظر گرفته شده که تمایل به تولید نرم افزارهاي تحت سیستم عامل ويندوز را دارند. برنامه نویسی #C یکی از مهمترین و قدرتمند ترین زبان های برنامه نویسی در دنیا می باشد. در این دوره، شما با تعاریف پایه و قواعد کد نویسی آشنا شده و نخستین برنامه خود را خواهید نوشت.

همچنین با برگزاری کارگاه های یک روزه سعی می شود سرفصلهای تکمیلی این حوزه را نیز پوشش دهد.


سرفصل های دوره

 • آشنایی با فیلد ها در سی شارپ
 • آشنایی با متد ها در سی شارپ
 • آشنایی با ساختار استراکت در سی شارپ
 • آشنایی با شباهت ها و تفاوت های موجود در کلاس و استراکت
 • آشنایی با نوع داده شمارشی
 • آشنایی با روش های ارسال پارامتر به متد ها
 • آشنایی با روش های ارسال پارامتر در کلاس و استراکت
 • آشنایی با پراپرتی ها در سی شارپ
 • آشنایی با انواع پراپرتی ها و روش های دسترسی به آنها
 • آشنایی با تکنیک های کار با نوع داده رشته ای
 • آشنایی با کامپلکس تایپ ها در سی شارپ
 • آشنایی با متغیر ها و انواع داده ای در سی شارپ
 • آشنایی با انواع داده ای صحیح و اعشاری و مقادیر مورد نیاز در حافظه برنامه
 • آشنایی با نوع داده رشته ای
 • آشنایی با دستورات شرطی و حلقه های تکرار در برنامه
 • آشنایی با دستور سوئیچ کیس و انواع روش های استفاده از آن در برنامه
 • آشنایی با آرایه ها در زبان سی شارپ و بررسی حالات مختلف کار با آرایه ها
 • آشنایی با کلاس ها در زبان سی شارپ
 • آشنایی با سازنده ها در کلاس ها
 • آشنایی با مبحث اوورلودینگ و استفاده از آن در سازنده ها
 • آشنایی با روش های مختلف استفاده از سازنده ها در برنامه
 • آشنایی با اجزای کلاس ها در سی شارپ
 • آشنایی با روش استفاده کلاس ها در یکدیگر
 • آشنایی با تکنیک های کار با کلاس ها در سی شارپ


پروژه پایانی

 • ساخت نرم افزار مدیریت مدرسه
 • ساخت نرم افزار انبار داری

مدارک قابل اخذ

 • مدرک معتبر از OXFORD CERT انگلستان
 • مدرک معتبر WTG Professorship اروپایی
 • مدرک معتبر WTG High Level اروپایی
 • مدرک معتبر از WTG اتحادیه اروپا
 • مدرک معتبر از ICS کانادا
 • مدرک معتبر از QAL انگلستان
 • مدرک معتبر از BQC یونان
 • مدرک مشترک آموزشی سازمان ملی استاندارد برای برخی دوره ها
 • تایید ترجمه رسمی گواهی آموزشی از دادگستری جمهوری اسلامی ایران
 • تایید ترجه رسمی گواهی آموزشی از وزارت امور خارجه
 • مدرک رایگان پایان دوره آموزشی کوتاه مدت فارسی
 • مدرک آموزشی لاتین بنیاد
 • مدرک معتبر از LLC چک
 • مدرک معتبر از ASYS اسپانیا