آموزش Lingo

آموزش LINGO

ارتباط با ما

مباحث تحقیق در عملیات و بهینه سازی ریاضی به عنوان یکی از مهمترین مباحث رشته های مهندسی (خصوصا مهندسی صنایع) می باشد که زیربنای آن را مدل سازی و حل مدل تشکیل می دهد.

لینگو به عنوان یکی از قدرتمندترین نرم افزارها در حوزه تحقیق در عملیات، به سبب دارا بودن ویژگیهای منحصر به فرد و محیطی ساده این امکان را به کاربر می دهد که مدل خود را وارد نرم افزار کرده و حل نماید. این نرم افزار ما را قادر می سازد تا مسائلی در زمینه های برنامه ریزی تولید، کنترل پروژه، کنترل موجودی، مکان یابی و … را به سادگی وارد نرم افزار کرده و حل نماییم. بنابرین ضرورت یادگیری این نرم افزار برای مهندسین صنایع احساس می شود.

در این دوره ابتدا مروری بر انواع مسائل تحقیق در عملیات می شود. سپس به بررسی اجمالی نرم افزارهای موجود در این زمینه پرداخته وجایگاه نرم افزار لینگو در این میان مشخص می شود. در ادامه نحوه ورود و حل مدل های تحقیق در عملیات به لینگو بیان شده و ویژگی های نرم افزار لینگو همراه با ورود و حل این مدل ها بررسی می شود.

این دوره مناسب تمامی افرادیست که به نحوی با مباحث و مدل های تحقیق در عملیات، بهینه سازی در ارتباط هستند اعم از دانشجویان (رشته های صنایع، ریاضی و …)، صنعتگران و افرادی که سعی در حل مسائل و مشکلات صنعت با استفاده از روش های تحقیق در عملیات دارند.

اهداف دوره آموزش Lingo

 • آشنایی با جایگاه نرم افزار لینگو در مقایسه با سایر نرم افزارهای تحقیق در عملیات
 • آشنایی با ویژگی های نرم افزار و قابلیت آن در مدلسازی و حل انواع مسائل تحقیق در عملیات
 • نحوه ورود و حل انواع مدل های تحقیق در عملیات
 • نحواه ارتباط با سایر نرم افزارها

سرفصل های دوره آموزش Lingo

 • معرفی و بررسی ماهیت مسائل OR
 • بررسی نرم افزارهای تحقیق در عملیات (Excel ,QSB , WB ,Lindo ,Lingo ,GAMS, …)
 • معرفی Lingo، اشاره به قابلیت های آن در مقایسه با نرم افزارهای قبل
 • بررسی انواع مسائل تحقیق در عملیات از جمله LP, ILP, NLP, PILP, …
 • حل مثالی ساده، تفسیر پنجره های مربوطه و تفسیر نتایج خروجی و بیان مفاهیم مقادیر محاسبه شده
 • بررسی مفاهیم مربوط به تحلیل حساسیت
 • بیان نحوه کدنویسی و انواع مجموعه ها و توابع همراه با حل مثال
 • نحوه ارتباط با صفحه گسترده ها از جمله Excelهمراه با حل مثال
 • نحوه ارتباط با پایگاه های داده از جمله Access همراه با حل مثال
 • بررسی تنظیمات مربوط به حل، در منوی Option برای کارایی بالاتر
 • و . . .

پروژه نهایی دوره

برای یادگیری بهتر و کارآمدتر، چندین پروژه در طی دوره با فراگیران کار خواهد شد. برخی از این پروژه ها عبارتند از:

 • ارائه پروژه ای متناسب با جلسه مزبور در پایان هر جلسه
 • ارائه پروژه پایانی برای پوشش دادن کلیه مطالب در پایان دوره