آموزش Minitab-S | برندینگ | دیجیتال مارکتینگ | cgr

دوره آموزش MINITAB-S

ارتباط با ما

معرفی دوره آموزش Minitab-S

آمار رشته وسیعی از ریاضی است که راه‌های جمع‌آوری، خلاصه‌سازی و نتیجه‌گیری از داده‌ها را مطالعه می‌کند. این علم برای طیف وسیعی از علوم دانشگاهی، از علوم اجتماعی گرفته تا انسان‌شناسی و مهندسی کاربرد دارد.

برای نتیجه‌گیری و تصمیم‌گیری بر مبنای داده‌ها لازم است تجزیه و تحلیل‌های آماری که معمولاً شامل محاسبات ریاضی پیچیده هستند بر روی داده‌ها انجام شود. از این رو برای تحلیل این مسائل از نرم‌افزارهای متعدد آماری همچون SPSS، Statistica، SAS، Minitab و حتی Excel استفاده می‌شود.

در بین این نرم‌افزارها Minitab به دلیل جامعیت خیلی زیاد و کاربرد در تمام مباحث مورد نیاز آمار و کنترل کیفیت و نیز سهولت استفاده از آن بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. مخصوصاً این نرم‌افزار به سبب جامعیت خیلی زیاد در اکثر مباحث و حوزه‌های آماری برای آموزش این مباحث در محیط‌های دانشگاهی ابزار مناسبی می‌باشد.

هدف از این دوره ابتدا آشنایی با نرم‌افزار Minitab و نحوه استفاده از آن در مباحث مربوط به آمار مهندسی می‌باشد که انتظار می رود افراد پس از گذراندن این دوره بتوانند به موارد زیر مسلط گردند:

 • آشنایی با جایگاه نرم‌افزار Minitab در مقایسه با سایر نرم‌افزارهای آمار و بیان قابلیت‌های مختلف آن
 • آشنایی با محیط نرم‌افزار Minitab و نحوه ورود داده‌ها و گزینه‌های مختلف آن
 • معرفی ابزارهای مرتبط با هر یک از کاربردهای نرم‌افزار

سرفصل های دوره آموزش Minitab-S

 • آشنایی با نرم افزار و قابلیت های آن
 • معرفی اجمالی محیط نرم افزار و پنجره های آن
 • معرفی منوها و مرور کلی منوی File و مطالب مرتبط (انواع داده ها، نحوه ترکیب کردن کاربرگ ها و…)
 • معرفی help نرم افزار و نحوه سفارشی سازی (گزینه Customize)
 • مرتب سازی و رتبه بندی داده ها
 • تبدیل ستون ها به ردیف ها، روی هم ریختن ستون ها و
 • تفکیک یک ستون
 • تعریف و دستیابی به ثابت ها و نمایش در پنجره session
 • معرفی توابع و عملگرهای ریاضی (functions & Operations) و ماتریس ها
 • کدگذاری داده ها Coding data
 • presenting and summarizing a data set
 • Display Descriptive Statistics
 • آماره های ستونی و ردیفی
 • استاندارد کردن
 • Probability Distributions
  • Probability Distribution Plot
 • The Normal Distribution
  • Calculating the Inverse Distribution Function
  • Calculating the Distribution Function
  • Calculating the Density
 • Normality test
 • Producing Data
  • Make Patterned Data
  • Set Base
  • Generating a Random Sample
  • Sampling from Distributions& Columns
 • Graphs
  • بررسی ویژگیهای مشترک نمودارها
  • Histogram
  • Stem & Leaf
  • Probability Plot
  • Box plot
  • Time series plot
 • انواع آزمون های فرض
  • آزمون 1-sample z
  • آزمون 1-sample t
  • آزمون 2-sample t
  • آزمون Paired t
  • آزمون 1 Proportion
  • آزمون 2 Proportion
  • آزمون 1-Sample Poisson Rate
  • آزمون 2- Sample Poisson Rate
  • آزمون 1 Variance
  • آزمون 2 Variance
  • و …
 • Tables
  • Tally Individual Variables
  • Cross Tabulation and Chi-Square
  • Chi-Square Goodness-of-Fit Test (One Variable)
  • Chi-Square Test (Two-Way Table in Worksheet)
  • Descriptive Statistics
  • Goodness-of-Fit Test for Poisson
 • آنالیز واریانس یک طرفه
 • آنالیز واریانس دو طرفه
 • انواع آزمون های ناپارامتری
  • آزمون 1- sample sign
  • آزمون1-sample Wilcoxon
  • آزمون Mann- Whitney
  • آزمونKruskal- Wallis
  • آزمونMood’s Median
 • Relationships Data
  • Scatter plots
  • Covariance
  • Correlations & partial correlation
  • Regression & Make Indicator Variables
  • Fitted Line Plot
 • معرفی Macroها
 • معرفی MSA
 • و…

مخاطبین دوره آموزش Minitab-S

تمامی افرادی که به نحوی با مباحث آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتیجه‌گیری‌ها و رسم نمودارها سروکار دارند اعم از دانشجویان (رشته‌های صنایع، آمار، ریاضی، جامعه‌شناسی و …)، صنعتگران و افرادی که سعی در جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل از طریق استفاده از ابزارهای آماری دارند.

پروژه پایانی دوره

 • پروژه عملی پس از اتمام هر مبحث برای استفاده کاربردی از مطالب ارائه شده
 • پروژه عملی پس از اتمام دوره در جهت پوشش دادن و مرور مطالب ذکر شده در دوره