Skip to main content

شرکت های زیرمجموعه

 

شرکت دانش بنیان گیتی افروز شامل چندین شرکت زیرمجموعه در راستای گسترش فعالیت های خود میباشد که اسامی آنها به شرح زیر است :

 

  • انتشارات گیتی افروز
  • کانون تبلیغاتی گیتی افروز
  • شرکت توسعه هوشمند بهار
  • هولدینگ 1400
  • نشر دیجیتال گیتی افروز