بهینه سازی موتور جستجو SEO

بهینه سازی موتور جستجو   SEO

ترافیک وب سایت خود را از طریق دستیابی به رتبه بندی صفحه نخست در موتورهای جستجو برای لغات کلیدی ارزشمند افزایش دهید.

  •  بهینه سازی در صفحه و پیوند درونی جهت به حداکثر رسانی رتبه بندی تنظیم شده است.

  •  بهینه سازی و خلق صفحه استاندارد برای هر لغت کلیدی قرار داده شده است.

  •  ساخت لینک و توسعه محتوای ماهانه جهت بالا بردن رشد رتبه بندی انجام میگیرد.

فرایند بهینه سازی موتور جستجو SEO

 

فرایند 5 مرحله ای SEO ما این اطمینان را حاصل میکند که کسب و کار شما بیشترین خدمات ما را کسب میکند.

کشف

در مورد کسب وکار، وب سایت و رقبای مشتری آگاه باشید تا یک مستند صریح قابل استفاده در سراسر مراحل پروژه داشته باشید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

تجزیه تحلیل رقابتی

رقبای بهبود موتور جستجو (SEO) را براساس جستجوی لغات کلیدی تعریف کرده و نواحی فرصت و خطر را تعریف نمایید.


بررسی IA (اختیاری)

پیشنهادهایی را برای ارتقاء عملکرد سایت مبنی بر جهت یابی تجربه کاربر ارائه دهید.

خلاصه پروژه

اهداف تجاری و اطلاعات مشتری را همراه با تمام اطلاعات لازم برای تکمیل مناسب فرایند کشف تعریف نمایید.


حسابرسی SEO 

پایه و مبنا را برای عملکرد SEO وب سایت کنونی براساس تجزیه تحلیلها و عوامل درون سایت خلق نمایید.


جستجوی لغات کلیدی

لغات کلیدی مورد نظر را براساس اهداف تجاری بیان شده در خلاصه پروژه و فرصت های یافته شده در حسابرسی  SEO تعریف کنید.

 استراتژی

یک طرح پروژه استراتژی SEO جامع که به وضوح اهداف تجاری قابل اندازه گیری و قابل تحویل را بیان کند، خلق تمایید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

استراتژی محتوا

برنامه ای از محتوا را برای وب سایت، کمپین های توسعه، مطالب مطبوعاتی و رسانه های اجتماعی خلق کنید.

برنامه ریزی اندازه گیری

اهداف طولانی مدت و کوتاه مدت قابل اندازه گیری را مستند کنید تا عملکرد کمپین را ارزیابی نمایید.

استراتژی در سایت

 یک طرح قابل انجام را برای ایجاد تغییرات در محتوا و کد وب سایت جهت بهینه سازی آن برای موتورهای جستجو مستند کنید.

استراتژی بیرون سایت

شریکان و تاثیرگذاران بالقوه را برای هدف گذاری ساخت لینک و PR تعیین کنید که باروش و جدول زمانی پروژه تطابق داشته باشد.


 

بهینه سازی در سایت
پیشنهادات بخش "استراتژی در سایت" و "استراتژی محتوا" را از طریق توسعه یا همکاری با مشتری انجام دهید.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

اجرا و پیاده سازی محتوا

متن وب سایت را بر اساس "استراتژی محتوا" تنظیم کنید، تا لغات کلیدی هدف گذاری شده را در مستند جستجوی لغات کلیدی منعکس نمایید.

اجرا و پیاده سازی تکنیکی

ویرایش های لازم را در کد وب سایت بر اساس"استراتژی در سایت" اعمال کنید. این مساله شامل تغییرات در عناصر صفحه مانند اطلاعات متا، برچسب های متعارف، لینک های بدون دنبال و لینکهای داخلی میگردد. همچنین بازسازی عناصر صفحات ویژه را مانند فایل robots.txt ، sitemap، ابزار وب مستر حساب گوگل را دربرمیگیرد. همچنین میتواند فراتر رفته و تغییرات در استراتژی رسانه اجتماعی را شامل گردد.


 

بازاریابی محتوا
طرح پروژه را از "استراتژی بیرون سایت" و "استراتژی محتوا" از طریق توسعه تاثیرگذار و به اشتراک گذاری محتوا انجام دهید.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

توسعه تاثیرگذار

با شریکان بالقوه با هدف انتشار محتوا در وب سایت آنها که شامل لینکها به وب سایت مشتری است، تماس بگیرید.


رسانه اجتماعی(هزینه اضافی – اختیاری)

مخاطبان را تشویق کنید تا محتوای مربوط به کسب کار مشتری را اشتراک گذاری و بحث نمایید.

خلق محتوا

به طور منظم محتوای با کیفیت مبنی بر "استراتژی محتوا" خلق نمایید.

روابط عمومی (هزینه اضافی – اختیاری)

اطلاعات در مورد کسب وکار مشتری را با استفاده از مطالب مطبوعاتی، اخبار و صنعت گسترش دهید. تا قرار گرفتن در معرض محتوا و لینک ها به وب سایت مشتری را افزایش دهید.


 

تجزیه تحلیل و گزارش
ارائه منظم گزارش کار شامل تجزیه و تحلیل عملکرد کمپین و تنظیم طرح پروژه بر اساس نتایج می باشد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بازبینی سه ماهه

بررسی جامع از کمپین و تطابقات طرح پروژه را براساس نتایج به دست آمده انجام دهید.

گزارش عملکرد ماهانه

 شرایط فعلی اهداف، معیارهای کمپین، وظایف انجام شده و برنامه برای ماه آینده را مستند کنید.