Skip to main content

قوانین طلایی برای فروش موفق

قوانین طلایی برای فروش موفق


در این مقاله خلاصه ای از قوانین فروش موفق برایان تریسی از معروف ترین چهره های نویسندگان کتابهای خودیاری، رهبری، فروش، مدیریت مؤثر و استراتژی کسب و کار را مطرح میکنیم.

فروش موفق

Subscribe to فروش،مشتری،کسب و کار