Skip to main content
  • لوگوی فروشگاه اینترنتی دکان
لوگوی فروشگاه اینترنتی دکان

در این طرح حرف d به شکل سبد خرید و همچنین علامت کامل بودن نزدیک شده است. در رنگ بندی لوگو از رنگ مشکی و رنگ پرچم ایران استفاده شده است.