Skip to main content
  • لوگو کلینیک دندانپزشکی بهار
لوگو کلینیک دندانپزشکی بهار

طرح این لوگو با توجه به نام کلینیک تشکیل شده از گل که نمایانگر فصل بهار بوده و خود این گل از نزدیک تشکیل شده از تعدادی دندان می باشد که نمایانگر رمینه فعالیت صاحب برند است