sale

در این مقاله خلاصه ای از قوانین فروش موفق برایان تریسی از معروف ترین چهره های نویسندگان کتابهای خودیاری، رهبری، فروش، مدیریت مؤثر و استراتژی کسب و کار را مطرح میکنیم.