بازاریابی رفتار مصرف کننده

بازاریابی رفتار مصرف کننده به جای تمرکز بر یافتن مشتریان صحیح برای محصولات، بر روی یافتن محصولات صحیح برای مشتریان تمرکز دارد. مفاهیم بازاریابی رفتار مصرف کننده با یک بازار به خوبی تعریف شده آغاز گشته، بر روی نیازهای مشتری تمرکز کرده، تمام فعالیت های مربوطه تاثیرگذار بر مشتریان را هماهنگ کرده و از طریق ایجاد مشتریان راضی تر سود را افزایش میدهد.

فرایند تصمیم خرید مصرف کننده

شناخت فرایند تصمیم خرید مصرف کننده یکی از مهمترین بخش های مدیریت رفتار مصرف کننده بشمار می آید. در مرحله نخست از فرایند خرید است که مصرف کننده نیاز یا الزام خاصی را احساس میکند که باید براورده شود. ین الزامات میتوانند توسط محرک های داخلی و یا محرک های خارجی ایجاد شوند.رضایت مصرف کننده یا عدم رضایت او بستگی به رابطه میان انتظارات مصرف کننده و عملکرد محصول دارد. اگر یک محصول انتظارات را براورده نکند، مصرف کننده "ناامید" میشود. از طرفی اگر انتظارات مصرف کننده براورده شود، مصرف کننده "راضی" میشود و اگر فراتر از حد انتظار مصرف کننده برود، مصرف کننده "خوشحال" میشود که ایده ال ترین حالت ممکن است.

عوامل موثر بر رفتار مصرف کننده

عوامل درونی وبیرونی متعددی بر رفتار خرید مصرف کننده تاثیر میگذارند که به طور کلی میتوان این عوامل را در چهار دسته خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، شخصی و روانی مصرف کننده قرار داد. عوامل فرهنگی دارای بیشترین و عمیق ترین تأثیرات بر رفتار مصرف کننده هستند.

حمایت از مصرف کننده

حمایت از مصرف کننده شکل سازمان یافته از تلاش های افراد، گروه ها، دولت ها و سازمان های مرتبط مختلف است که سعی در محافظت و حمایت از مصرف کننده در مقابل محصولات مضر ناعادلانه جهت حمایت از حقوق آنها دارد. در بازاریابی مدرن مصرف کننده برترین جایگاه را داشته و در اقتصاد بازار مفهوم مصرف کننده برترین اولویت دارد که تمام این تلاش ها جهت کسب رضایت مصرف کننده صورت میگیرد.

شناخت و مدیریت رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف کننده طی دهه های اخیر یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه محققان بازاریابی بوده است. رفتار مصرف کننده درباره روش خرید مردم و استفاده آنها از کالاها و خدمات است. شناخت رفتار مصرف کننده به کسب و کارها کمک میکند تا در امر فروش، طراحی و توسعه محصولات یا خدمات و هر آنچه که بر مشتریانشان تاثیر میگذارد، کاربردی و سودمند عمل کنند.