بازاریابی با ایمیل

بازاریابی با ایمیل

بیشترین لیست مشترکین خودتان را از طریق یک استراتژی بازاریابی با ایمیل بهینه سازی شده، ایجاد کنید.

  • خطوط موضوع ما نرخ های باز بالاتری را تحریک میکند.

  • طرح های خبرنامه ما نرخ کلیک را افزایش میدهد.

  • ما صفحات فرود قوی را با ایمیل های موثر همراه میکنیم تا نرخ های کلی تبدیل افزایش یابد.

روش بازاریابی با ایمیل ما سرمایه شما را افزایش میدهد.

با قلمداد بازاریابی با ایمیل به عنوان یک گفت و گوی جذاب میان شما و گیرنده هایتان میتوانید برای انجام دادن اهدافتان و افزایش بازاریابی آنلاین از ایمیل استفاده نمایید.

تحقیق و جمع آوری اطلاعات مخاطب


مهم است که هویت گیرنده های ایمیلتان را بدانید تا به سمت نگرش ها، فرهنگ و انتظارات آنها حرکت نمایید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سعی کنید که مرتبط ترین اطلاعات را در مورد مخاطبان در قالب فرم ثبت نام ایمیل جمع آوری کنید. نمونه اطلاعاتی که امکان دارد خواستار آن باشید میتواند شامل عنوان، شرکت و مکان باشد. تنها اطلاعاتی را بخواهید که برای بخش کردن کمپین های ایمیلتان واقعا استفاده خواهید کرد. چراکه پرسیدن اطلاعات بسیار زیاد میتواند نرخ ثبت نام ایمیل شما را کاهش دهد.

تجزیه تحلیل اهداف و مقاصد


اکثر گیرنده ها هنگام مشاهده یک ایمیل بیشتر از چند ثانیه زمان صرف نمیکنند.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چه یک منبع اطلاعاتی را تامین کنید و چه یک محصول را بازاریابی کنید باید بر به دست آوردن توجه گیرنده هایتتان و هدایت آنها به سمت عمل مورد نظر تمرکز نمایید. دعوت به عمل های متعدد گوناگون و محتوای نامرتبط باعث میشود که کاربران دور از انجام اهداف مورد نظریک ایمیل حرکت کنند.

طراحی ایمیل

ما ایمیلهایتان را به سمت دستیابی به اهداف شما و مخاطبان شما طراحی کرده و میسازیم.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

از طریق جایگذاری دقیق دعوت به عملهای قوی و تصاویر حامی، ما قادر هستیم که نرخ افزایش کلیک شما را بهینه سازیم. هدف یک ایمیل به راه اندازی کلیکها و پیش راندن ترافیک سایت شما است. بنابراین مهم است که انتظارات مشترکین را برآورده سازیم.

بهینه سازی

هیچکس به دریافت ایمیلی که به نیازها و خواسته های خاصش اشاره ای نکند، علاقه ای ندارد. ما به گیرنده هایی که منتظر پیام از طریق استفاده از قطعه بندی، تجزیه تحلیل و فعالیت کاربر گذشته هستند، پیام های مرتبط و مناسب ارسال میکنیم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تمام کمپین های ایمیل ما برای اندازه گیری و بهینه سازی نرخ های باز و نرخ کلیک شما از گزینه های آزمایش A/B بهره میبرند. این مساله به شما کمک میکند تا مطمئن شوید که خبرنامه هایتان خلق شده اند تا بهترین اعمال و اطلاعات مختص برند را ایمیل کنند که سبب میشود ما ایمیلی را خلق کنیم که کاملا مناسب و درخور مشتریان شما است.

تجزیه تحلیل و گزارش

برای اطمینان حاصل کردن از اینکه بالاترین درصد ممکن مشترکین شما، کمپین ایمیلتان را باز و کلیک خواهند کرد، تناوب و زمان بهینه را جهت دستیابی به مشتریان و به دست آوردن نتایج عملی، خواهیم یافت.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای اطمینان از اینکه کمپینهای بازاریابی ایمیل شما بهترین بازگشت سرمایه ممکن را به دست خواهند آورد ردیابی گسترده و اندازه گیری نتایج لازم است. ما این اطمینان را به وجود میاوریم که آمارهایی مانند نرخ باز،نرخ افزایش کلیک و نرخ تحویل و عدم تحویل ایمیل به دلیل مشکلات سرور همگی ردیابی و اندازه گیری شده اند. همچنبن اندازه گیری میکنیم که چه درصدی از ترافیک کلی شما منجر به فروشهای واقعی میگردد، بنابراین ملاحظه میکنید که بازاریابی با ایمیل تا چه حد به رشد کسب و کارتان کمک میکند.