فایروال یک دستگاه امنیتی است که میتواند یک برنامه نرم افزاری و یا یک دستگاه شبکه اختصاصی باشد. هدف اصلی یک فایروال جداسازی منطقه ایمن از یک منطقه با ایمنی کمتر و کنترل رابطه میان این دو منطقه است. فایروال ها قادر به انجام عملکردهای متعددی هستند که عمدتا مسئول کنترل روابط ورودی و خروجی می باشند.

در به حداکثررسانی مزایای استفاده از نرم افزار موبایل هتل دو متغیر وجود دارد. متغیر نخست خود  هتل و بدون شک مورد دوم مهمانان هستند. اگر این مهمانان از آنچه که یک نرم افزار موبایل هتل میتواند برایشان به ارمغان بیاورد آگاه نباشند، از نرم افزار استفاده نکرده و متعاقبا نتایج مطلوب مورد نظر هتل نیز حاصل نخواهد شد.

در بخش 1 از این مقاله در مورد مفهوم ابزارهای نفوذ در بازاریابی هتل و سه مورد نخست این ابزارها و کاربرد آن در استراتژی بازاریابی هتل صحبت کرده ایم. همانگونه که قبلا اشاره شد این ابزارها فروش و درامدزایی بیشتر را برای هتل ها تضمین میکنند. در این بخش سه مورد دیگر را مطرح میکنیم که در متقاعد کردن مهمانان فعلی و بالقوه کمک بسزایی خواهد نمود.

 

به احتمال زیاد در مورد 6 اصل نفوذ، از نظریه های پرفروشترین نویسنده رابرت سیالدینی، شنیده اید. این تئوری در مورد اینکه چگونه رفتار انسانی میتواند با استفاده از "ابزارهای نفوذ" تحت تاثیر قرار گیرد توضیح میدهد. امروزه این ابزارها به طور گسترده در بازاریابی و فروش هتل مورد استفاده قرار میگیرند. از اینرو هیچ هتلی نباید از آنها بی خبر باشد، چراکه این ابزارها فروش و درامدزایی بیشتر را تضمین میکنند. در این مقاله نحوه ترکیب این اصول را در استراتژی هتل خود می آموزیم.